logo

Homepagina > ... > Forum 96

> 130. Hoe ons te contacteren?

31 mei 2004, 13:40, door Arthur DE DECKER

Mijnheer,
Ik ben initiatiefnemer voor een gemeentelijke volksraadpleging te Gent. Ik verzamelde meer dan 27.000 handtekeningen van inwoners van Gent en deze werden door een informatica- programma gecontroleerd op hun geldigheid door het college van burgemeester en schepenen . Uit die controle zou zijn gebleken dat er meer dan 5.000 handtekeningen niet voldeden aan de vereisten. Ik werd echter niet in de mogelijkheid gesteld om dit te controleren. Dit had tot gevolg dat de vereiste 10% van de inwoners niet werd bereikt en er dus geen volksraadpleging komt in Gent.
Ik heb tegen deze weigeringsbeslissing beroep aangetekend bij de Raad van State en bij diverse instanties adviezen ingewonnen. Ik stuur u in bijlage de belangrijkste antwoorden. Daaruit zult u begrijpen dat mijn strijd dezelfde is als de uwe: tegen de geautomatiseerde controle van de handtekeningen onder het verzoek voor een volksraadpleging want op die controle is geen enkele democratische cintrole mogelijk.
Ik ben steeds bereid nadere informatie te geven en ik hoop dat u mij wilt steunen.
Hoogachtend.
Arthur De Decker
Leebeekstraat 9
9000 Gent
09 220 25 82