logo
Homepagina » Officiële documenten » Verslagen van de deskundigen » AANVULLEND VERSLAG BETREFFENDE DE VERKIEZINGEN VAN 3 DECEMBER (...)

18/12/2000: AANVULLEND VERSLAG BETREFFENDE DE VERKIEZINGEN VAN 3 DECEMBER 2000


o  français    x  Nederlands   

College van deskundigen belast met de controle van de geautomatiseerde stemmingen en stemopneming

CONTEXT

Tijdens zijn zitting van 20 oktober 2000 heeft de Provincieraad van West-Vlaanderen beslist tot vernietiging van de provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 in het district Veurne. De nieuwe verkiezingen in dit district hebben plaats gehad op zondag 3 december 2000. Het college van deskundigen meende derhalve te moeten overgaan tot verschillende controlewerkzaamheden tijdens deze verkiezingen.

CONTROLEMETHODE EN VASTSTELLINGEN

Vermits tijdens de verkiezingen van 3 december 2000, noch aan de apparatuur noch aan de programmatuur enige wijzigingen werden aangebracht t.o.v. deze gebruikt tijdens de verkiezingen van 8 oktober 2000, blijven de vaststellingen en technische controles, beschreven in het vorige verslag van het College van deskundigen, van toepassing.

De deskundigen hebben zich dus vooral gericht op controles tijdens de verkiezingsdag.

Zoals tijdens de verkiezingen van 8 oktober 2000, werden meerdere referentiestemmen uitgebracht en gevisualiseerd. Evenzo werden kopies van de uitvoeringscode gebruikt op 3 december genomen en vergeleken met de uitvoeringscodes verkregen na de hercompilatie-oefening van 3 oktober 2000. Vermits de uitvoeringscodes identiek zijn, is er dus geen noodzaak om een nieuwe hercompilatie-oefening op te zetten.

De volgende stembureaus werden gecontroleerd (alle systemen zijn van het type Digivote):

- Gemeente Bureaunummer
- Koksijde 24, 28, 30, 38, 40
- De Panne 14, 16, 18
- Furnes 2, 4, 6, 7, 9
- Alveringem 11, 12, 13
- Adinkerke 20, 21

In al deze bureaus hebben de deskundigen kunnen vaststellen dat de verrichtingen een normaal verloop kenden.

De deskundigen hebben eveneens controles uitgevoerd in het telbureau en de verrichtingen gevolgd. Ook daar heeft men een normale werking kunnen vaststellen.

BESLUIT

De deskundigen hebben geen fouten op technisch vlak in de geautomatiseerde stem- en telsystemen kunnen vaststellen die het gebruik en de goede werking tijdens de provincieraadsverkiezingen van 3 december 2000 te Veurne in vraag zouden stellen. Het geheel van de uitgevoerde controle laat toe zich te vergewissen van de goede werking en het verloop van het elektronisch stemmen. Het beoogde doel, nl. het uitbrengen van stemmen, het opslaan, het afbeelden en het tellen volgens de wettelijke regels, werd bereikt.

Het college,

Freddy TOMICKI

Emmanuel WILLEMS

Robby DEBOELPAEP

Bart MARTENS