logo
Homepagina » Officiële documenten » Wetten, besluiten en omzendbrieven » BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT: VOORSTEL VAN RESOLUTIE voor de keuze van (...)

09/06/2016: BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT: VOORSTEL VAN RESOLUTIE voor de keuze van een stemsysteem

(ingediend door de heren Charles PICQUE (F), Fouad AHIDAR (N), Julien UYTTENDAELE (F), Willem DRAPS (F), Marc LOEWENSTEIN (F), mevrouw Julie de GROOTE (F), de heren Stefan CORNELIS (N), Bruno DE LILLE (N) en Paul DELVA (N))


o  français    x  Nederlands   

Toelichting

Het elektronisch stemmen werd in 1991 ingevoerd als proefproject. Vanaf 1994, het jaar waarin de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming werd aangenomen, werd het gebruik ervan uitgebreid. In Brussel werd het ingevoerd in 1994.

Sedert de regionalisering van de bevoegdheden betreffende de organisatie van de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen, komt het het Brussels Gewest toe om wetgeving uit te vaardigen met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen.

Het systeem van de geautomatiseerde stemming heeft nogal wat kritiek gekregen wat de democratische aspecten ervan betreft, te weten het feit dat het voor de kiezer niet mogelijk is om zijn stem noch de correcte registratie ervan te controleren, het feit dat het voor de burgers niet mogelijk is om de hertelling te controleren en, voorts, het feit dat het systeem voor sommigen niet zo gebruiksvriendelijk is.

Bij de verschillende verkiezingen, hebben zich trouwens verscheidene incidenten voorgedaan.

Proposition de résolution relative au choix du système de vote.
Source http://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2015-16/129127/images.pdf