logo
Homepagina » Over ons » Ondersteun onze actie

Ondersteun onze actie


o  français    x  Nederlands   

De actie die wij ondernemen is er een van lange duur, en vergt een erstige, volgehouden inspanning.
U kan ons echt helpen als u dat zou willen!

Als u onze strijd relevant vindt, ziehier verschillende manieren waarop je ons kunt helpen.

 • U wordt volwaardig lid van onze vereniging en neemt deel aan de vergaderingen. Vanaf dat ogenblik werkt u ook mee de acties van POUREVA uit.
 • U stelt zich ter beschikking voor deelname aan acties: affichagecampagnes, verdeling van pamfletten, administratief werk, protestacties, aanwezigheid en controle bij verkiezingen, ...
 • Als u zèlf een initiatief neemt voor een persoonlijke protestactie, dan doet u dat zo luidruchtig en publiekelijk mogelijk en u brengt ons eveneens op de hoogte zodat we eventueel onze inspanningen op elkaar kunnen afstemmen (« samenwerking maakt macht »).
 • U organiseert een debat rond het electronisch stemmen of rond een meer algemeen thema waar ook de digitalisering van de kiesverrichtingen ter sprake komt. U kan beroep doen op een lid van POUREVA voor bijstand bij deze activiteit.
 • U verneemt dat een publieke bijeenkomst georganiseerd wordt rond een thema dat verband houdt met de manier waarop de kiesverrichtingen georganiseerd wordt. U stelt ons voor daaraan deel te nemen.
 • U stelt ons een originele actie voor.
 • U beseft dat de strijd die wij aanbonden zekere kosten met zich meebrengt (wij denken hierbij vooral aan gerechtskosten). U kan uw steentje bijdragen (rekening van POUREVA te Brussel: 001-4079324-65 ).
  Wij zillen uiteraard niet aarzelen om op elke vraag naar het precieze gebruik van gestorte sommen een duidelijk antwoord te geven.
 • U wenst ons vanuit het buitenland te ondersteunen. Ziehier de noodzakelijk bank gegevens:
  • Code SWIFT/BIC : GEBABEBB
  • Code IBAN : BE18001407932465