logo
Homepagina » Over ons » Onze standpunten » Persbericht: NEDERLAND SCHAFT ELEKTRONISCH STEMMEN DEFINITIEF (...)

20/05/2008: Persbericht: NEDERLAND SCHAFT ELEKTRONISCH STEMMEN DEFINITIEF AF

Persbericht Vereniging VoorEVA - Voor een Ethiek van de Verkiezings Automatisering (Elektronisch Stemmen)


o  français    x  Nederlands   

20 MEI 2008: ENKELE DAGEN VOOR DAT HET BELGISCH FEDERAAL PARLEMENT ZICH OVER DE KWESTIE BUIGT BESLUIT DE NEDERLANDSE REGERING HET ELEKTRONISCH STEMMEN AF TE SCHAFFEN

Het kabinet van ministers in Nederland besloot deze vrijdag 16 mei definitief af te zien van elektronisch stemmen. Nederland stemt dus niet meer voorlopig met potlood en papier, maar nu dus wel degelijk definitief.

Deze beslissing in Nederland valt juist enkele dagen voor dat de commissie van binnenlandse zaken van het Belgisch federaal parlement over het elektronisch stemmen in België begint te debatteren: De sessie van woensdag morgend (commissie binnenland, gecombineerd kamer en senaat, woensdag 21 mei 10h15, internationale zaal) is volledig aan het onderwerp geweid. [1]

Het resultaat van de Nederlandse beslissing is dat, moest België voort gaan met elektronisch stemmen, België het enige land binnen de 27 landen van de Europeese Unie zou zijn dat nog elektronisch stemmen verplicht aan een betekenisvol percentage van zijn bevolking (44%).

Elektronisch stemmen is inderdaad over de ganse wereld op zijn retour. Meer en meer landen met ervaring op dit gebied komen er op terug.

Deze vrijdag besliste de ministerraad in Nederland om de ontwikkeling van het nieuw Nederlands elektronisch stemsysteem in Nederland stop te zetten. Het recent door een consortium van Universiteiten in België voorgstelde system lijkt overigens sterk op dit systeem dat door de commissie "Korthals-Altes" in Nederland werd voorgesteld op 27 September 2007, en waarvan de ontwikkeling nu deze vrijdag is stop gezet. Tijdens een hoorzitting vorige week in het Brussels parlement zei een uitgenodigd expert, de Heer Patrick Trouveroy, (Informaticien expert au C.I.R.B, Administration des Pouvoirs locaux, région Bruxelles Capitale) nog dat "Les études faites par les universités des Pays-Bas présentent un système identique au système proposé par le consortium des universités belges." Het is nu juist dit Nederlands voorstel dat verleden vrijdag werd stop gezet.

Op 27 september 2007 publiceerde de commissie Korthals-Altes in Nederland een rapport waarin zij de op dat moment in Nederland gebruikte stemmachines als oncontroleerbaar beschouwde wegens het ontbreken van een papieren afdruk. Zij stelden dan een nieuw systeem voor, gebaseerd op computers die in het stemhokje de keuze van de kiezer zouden afdrukken op een vel papier, en noemde deze machines "stemprinters" [2]. Na de publicatie van dit rapport besloot de staatssecretaris van binnenlandse zaken, mevrouw Bijleveld, meteen dat de oncontroleerbare machines (op dat moment in gebruik voor 90% van de kiezers in Nederland) niet meer gebruikt zouden worden. [3]. Zij liet ook een studie starten naar de praktische haalbaarheid van het nieuw voorgestelde systeem.

Verleden vrijdag besloot de Nederlandse regering, zich baserend op resultaten van die studie, dat er geen nieuw elektronisch stem systeem zal komen in Nederland en dat men in Nederland voortaan enkel nog met papier en potlood zal stemmen.

De voornaamste motivaties zijn dat men met de nieuwe stemcomputers het stemgeheim niet zal kunnen garanderen en ook dat de hoge kosten van de ontwikkeling van zulk een nieuw systeem niet in verhouding staan met de geringe effectieve voordelen die het elektronisch stemsysteem zal bieden.

Deze beslissing is ook voor België van belang. Inderdaad, recent bestelde het Belgische ministerie van binnenlandse zaken ook een rapport over de stand van zaken van elektronisch stemmen. [4]. Ook het Belgische rapport bevestigde, samen met het rapport van de OSVE [5]. en ook dat van de raad van Europa [6]., dat het actuele systeem voor elektronisch stemmen in België (nu in gebruik bij 44% van de kiezers) wegens verouderd te zijn en het eveneens ontbreken van een papieren bewijs, onvoldoende betrouwbaar en onvoldoende controleerbaar is. Ook het Belgische rapport stelt een nieuw systeem ter ontwikkeling voor wat overigens sterk lijkt op het systeem dat enkele maanden eerder in Nederland werd voorgesteld en nu juist is stop gezet.

De beslissing in Nederland is een gevolg van lang overwegen, degelijk onderzoek en een breed publiek debat. Wij durven hopen dat deze beslissing (na die in Ierland, Canada en Californië) onze volksvertegenwoordigers helpt te realiseren dat elektronisch stemmen eerder bij het verleden dan bij de toekomst van verkiezings organisatie behoort.

VoorEVA (http://www.vooreva.be) is een burgervereniging die sinds 14 jaar militeert voor betrouwbare en door de burgers-kiezers controleerbare verkiezingen. Zij doet dit door studie en het verspreiden van informatie, het deelnemen aan conferenties en debatten, haar web site, rechtszaken en symbolische protestacties.

Leden van de vereniging zijn steeds beschikbaar voor meer informatie (zie gegevens lager)

BIJLAGEN:

Het originele persbericht van het Nederlands Ministerie staat hier:
http://www.minbzk.nl//onderwerpen/grondwet-en/verkiezingen/nieuws—en/112441/stemmen-met-potlood

Meer informatie over de situatie in Nederland:
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/

Meer informatie over de situatie in België: http://www.vooreva.be

Vereniging VoorEVA, http://www.vooreva.be/, email@vooreva.be

(1). - http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/comm&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/agenda/comagenda.cfm?pat=PROD-commissions&type=full&com=821-009_00

(1). - http://www.senaat.be/www/?MIval=/publications/viewTBlok&DATUM=’05/21/2008’&ID=67109575&TYP=comag&LANG=nl

(2). - http://www.minbzk.nl/onderwerpen/grondwet-en/blindgangers/rapport-van-de

(3). - http://www.minbzk.nl/actueel?ActItmIdt=108604

(4). - http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=1062&L=1

(5). - http://www.osce.org/odihr-elections/24674.html

(6). - http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=1131&L=1