logo
Homepagina » Over ons » FAQ (Foire aux Questions fréquemment posées) » Waarom wordt niet voorzien in de mogelijkheid via Internet of SMS te (...)

03/11/2007: Waarom wordt niet voorzien in de mogelijkheid via Internet of SMS te stemmen?

Dat zou toch een besparing betekenen wat betreft stemmachines, stembureaus, verplaatsingen, ...


o  français    x  Nederlands   

Dezelfde problemen als deze die de elektronische stembusgang met zich meebrengt zouden blijven bestaan (geen vastlegging op controleerbare dragers, discriminatie van kiezers die onvoldoende of helemaal geen ervaring hebben met informatica, ...). Bovendien... (voor het vervolg, klik op de vraag)

Dezelfde problemen als deze die de elektronische stembusgang met zich meebrengt zouden blijven bestaan (geen vastlegging op controleerbare dragers, discriminatie van kiezers die onvoldoende of helemaal geen ervaring hebben met informatica, ...). Bovendien zou het in dit geval gaan om een vorm van verkiezingen ‘van op afstand’. En verkiezingen van op een afstand (of die nu elektronisch zijn of niet maakt geen verschil) laten niet toe het stemgeheim te garanderen: zij openen de deur voor druk van buitenaf (familie, bijvoorbeeld) en de verkoop van stemmen ‘op de zwarte markt’. Het stemgeheim kan slechts gewaarborgd worden als de kiezer zijn stem kan uitbrengen in een stemhokje dat in een openbare ruimte wordt opgesteld, zodat iedereen kan vaststellen dat de kiezer wel degelijk alléén in het stemhokje plaatsneemt en niemand anders getuige is geweest van zijn/haar stem. Verkiezingen ‘van op afstand’ leiden overigens nog tot een ander complex probleem, nl. het ondubbelzinnig vaststellen van de ware identiteit van de kiezer.