logo
Homepagina » Over ons » FAQ (Foire aux Questions fréquemment posées) » Manuele tellingen zijn toch ook niet vrij van fraude en/of fouten?

03/11/2007: Manuele tellingen zijn toch ook niet vrij van fraude en/of fouten?


o  français    x  Nederlands   

Wij beweren niet dat de papieren stembusgang honderd procent fraude- en/of foutenvrij is. Maar...
(voor het vervolg, klik op de vraag)

Wij beweren niet dat de papieren stembusgang honderd procent fraude- en/of foutenvrij is. Maar wij verkiezen de eventueel mogelijke fraude en/of fouten op kleine schaal bij de verkiezingen op papier, die overigens statistisch geneutraliseerd worden, boven de mogelijke fraude en/of fouten op grote schaal die de elektronische stemming met zich mee kan brengen. De manuele telling wordt immers uitgevoerd door burgers-kiezers die elkaar controleren en waarvan het werk bovendien door partijgetuigen in het oog wordt gehouden. De hele procedure is in hoge mate gecodificeerd en gecontroleerd. Wat fraude betreft, moet toch opgemerkt worden dat die slechts uitzonderlijk of in geringe mate mogelijk is, want opdat ze zou kunnen plaatsgrijpen moet minstens een groot deel van de personen die in een telbureau zitting hebben medeplichtig zijn, wat weinig waarschijnlijk is. Bovendien kunnen de resultaten van een papieren stembusslag telkens opnieuw nagezien worden door middel van een hertelling. Fraudeurs nemen dus duidelijk het risico ontdekt en bestraft te worden.

In het geval van de elektronische verkiezingen zoals die in België toegepast worden is de wil van de kiezer niet vastgelegd op een onveranderbare drager die voor eenieder leesbaar is.
Het is dus gewoon onmogelijk wat dan ook na te zien. Fraude en/of fouten kunnen niet bewezen worden, en de juistheid van de resultaten is evenmin bewijsbaar: er bestaat geen enkele mogelijkheid tot controle achteraf omdat de stemmen slechts ‘virtueel’ opgeslagen worden. En dat is niet alles. De ‘virtuele’ stemopname is niet onveranderbaar, wat betekent dat ze kan worden gewijzigd zonder dat de wijzigingen sporen achterlaten.

Bovendien sluit de elektronische stembusgang een gecentraliseerde fraude, die een hoger aantal telbureaus treft, niet uit. Om maar niet te spreken over het hele land. In het geval van de papieren stembusslag is dit in elk geval onmogelijk.