logo
Homepagina » Actie ondernemen » Petitie voor het afschaffen van het elektronisch stemmen » Petitie voor het afschaffen van het elektronisch stemmen

Petitie voor het afschaffen van het elektronisch stemmen

Download het aangehecht bestand, onderteken het en laat het ondertekenen door uw vrienden en kenissen


o  français    x  Nederlands   

Onze petitie die U thuis kunt afdrukken (gebruik het PDF bestand aan het einde van dit artikel) en aan ons terug sturen met tussen 1 en 10 handtekeningen.

Petitie voor het afschaffen van het elektronisch stemmen

In mijn hoedanigheid van Belgisch kiezer ben ik mij ten zeerste bewust van de reusachtige voordelen die het leven in een democratisch land mij biedt;
ik verlang er naar deze democratie, die onze beste waarborg is op vrede en burgerlijke vrijheden, beschermd te zien, net zoals ik verzekerd wil zijn van de legitimiteit van onze verkozenen;
ik wil mijn bijdrage leveren tot de instandhouding van een kiessysteem dat door de burgers wordt gecontroleerd.

Om deze redenen :

Vraag ik

- Het behoud van het systeem met papieren stembrieven daar waar dit nog steeds toegepast wordt (56% van het kiezerskorps), en het herstel ervan daar waar het vervangen werd door het elektronisch stemmen (44% van het kiezerskorps).

Inderdaad, het enige middel dat het elke kiezer toelaat zijn stem zèlf te controleren, en waarbij tegelijkertijd het stemgeheim wordt gerespecteerd, is het papieren stembiljet, dat de kiezer zelf kan lezen en dat niet meer wijzigbaar is. Bij een magnetische kaart bijvoorbeeld, is dat niet het geval.

- Het behoud of de herinvoering van stem- en telprocedures die kunnen worden gecontroleerd door de burger-kiezer, en dit vanaf de voorafgaande controle van de urnen en de verzegeling daarvan, via het inbrengen van de stembiljetten daarin, vervolgens de opening ervan, tot en met het tellen van deze stembiljetten.

Ik kan niet aanvaarden dat onder het mom van de ingewikkeldheid van de ‘moderne’ technieken voor één of meerdere van deze stappen de controle en de validering van de verrichtingen in handen van technici - experts - of gemeentepersoneel wordt gegeven, allen aangeduid door de heersende machten of door privébedrijven en allen opererend buiten het gezichtsveld van de gewone burger.

Ik verbind mij ertoe

- Loyaal deel te nemen aan de activiteiten van de papieren stem- of telbureaus waarvoor ik eventueel word opgeroepen, en dit zowel als bijzitter of voorzitter.

Komen toekijken hoe computers hun gang gaan zonder te kunnen zien hoe zij intern functioneren heeft daarentegen geen enkele zin.


Infos op het Internet: http://www.vooreva.be - Niet op de keerzijde tekenen !
Opsturen naar: VoorEVA - p.a. Verhesen, Steenzwaluwenlaan 36, 1160 Brussel, met vermelding van uw gegevens.

Stuur ons dit formulier met elk aantal handtekening tussen 1 en 10. Als u meer dan 10 handtekeningen verzamelt, gelieve dan a.u.b. een volgend formulier te gebruiken. De adressen die in het kader van deze campagne worden verkregen zullen voor geen enkel ander doel worden aangewend.

# Naan voornaam Adres (Post of E-mail) Postcode Handtekening
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10