logo
Homepagina » Officiële documenten » Verslagen van de deskundigen » AANWIJZING van twee deskundigen en twee plaatsvervangers die naar (...)

15/03/2006: AANWIJZING van twee deskundigen en twee plaatsvervangers die naar aanleiding van de verkiezingen van 8 oktober 2006 toezien op de integriteit en de goede werking van alle informaticatechnische aspecten van het kiessysteem


De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de
aanwijzing van twee deskundigen en twee plaatsvervangers
die naar aanleiding van de verkiezingen van
8 oktober 2006 toezien op de integriteit en de goede
werking van alle informaticatechnische aspecten van
het kiessysteem, conform artikel 5bis van de wet van
11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde
stemming.

Het Uitgebreid Bureau draagt de heren Kurt De
Vriendt, directeur van de directie Informatica, en
Ronny Ramoudt, attaché bij de directie Informatica,
voor als deskundigen en de heren Luc Van
Looy, adjunct-adviseur bij de directie Informatie, en
Anthony Strubbe, assistent bij de directie Informatica,
voor als plaatsvervangers.

Is het Parlement het daarmee eens? (Instemming)

Ik verklaar de heren Kurt De Vriendt, directeur van
de directie Informatica, en Ronny Ramoudt, attaché
bij de directie Informatica, aangewezen tot deskundigen
en de heren Luc Van Looy, adjunct-adviseur bij
de directie Informatie, en Anthony Strubbe, assistent
bij de directie Informatica, tot plaatsvervangers zoals
bedoeld in artikel 5bis van de wet van 11 april 1994
tot organisatie van de geautomatiseerde stemming.

Verslag van de plenaire vergadering (dat punt)