logo
Homepagina » Officiële documenten » Verslagen van de deskundigen » VERSLAG van het college van deskundigen Brussel 2006

18/10/2006: VERSLAG van het college van deskundigen Brussel 2006

Verslag van het college van deskundigen belast met de controle op de geautomatiseerde stemmingen en stemopneming voor de gemeenteraadsverkiezingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


o  français    x  Nederlands   

Het verslag van het college van deskundigen betreffende de geautomatiseerde stemmingen en stemopneming voor de gemeenteraadsverkiezingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd op 8 oktober overgemaakt aan het Brussels parlement. Het werd op 30 oktober openbaar konsulteerbaar gesteld.
http://www.parlbruparl.irisnet.be/

1. Samenstelling van het college

Op grond van artikel 5bis, § 5, van de ordonnantie tot
wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van
de geautomatiseerde stemming werden er deskundigen
aangewezen om tijdens de volgende verkiezingen van de
leden van de gemeenteraden binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe te zien op het gebruik en de goede werking van de geautomatiseerde stem- en telsystemen.

Hun namen zijn de volgende :

 • Effectief :
  • De heer Jean-Marc Paul
  • De heer Geert Bryon
  • De heer Freddy Tomicki
  • De heer Theo D’Hondt
 • Plaatsvervangend :
  • Mevrouw Sophie Jonckheere
  • De heer Emmanuel Willems
  • De heer Johan Fabry
  • De heer Olivier Markowitch

Deze experten vormen het college van deskundigen.

Op grond van het derde lid van hetzelfde artikel 5bis,
§ 5, werden aangewezen als voorzitter de heer Jean-Marc
Paul en als secretaris mevrouw Sophie Jonckheere.

2. De opdracht

2.1. De ordonnantie

Deze opdracht wordt geregeld door artikel 5bis van de Ordonnantie van 29 juni 2006 tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, vervangen bij de wet van 12 augustus 2000 en gewijzigd bij de wet van 11 maart 2003.

In het vet vindt u de onderdelen die betrekking hebben
op de huidige missie.

(.....)