logo
Homepagina » Officiële documenten » Verslagen van de deskundigen » De namen van de Brusselse Deskundigen

14/07/2006: De namen van de Brusselse Deskundigen


o  français    x  Nederlands   

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

[C − 2006/31373]

Advies. - Geautomatiseerde stemming - Samenstelling van het
College van Deskundigen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006

Tijdens zijn zitting van 14 juli 2006, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, in toepassing van de ordonnantie van 29 juni 2006 tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, de deskundigen aangewezen die belast worden met het toezicht op het gebruik en de goede werking van de geautomatiseerde stemopname- en telsystemen, alsook met de controle van de procedures betreffende de vervaardiging, de verspreiding en het gebruik van de toestellen, computerprogramma’s en elektronische informatiedragers.

De heren Jean-Marc Paul, Geert Bryon, Freddy Tomicki en Theo D’Hondt zijn aangewezen in de hoedanigheid van vaste deskundigen en mevrouw Sophie Jonckheere, de heren Emmanuel Willems, Johan Fabry en Olivier Markowitch, in de hoedanigheid van plaatsvervangende deskundigen.

Deze deskundigen vormen het College van Deskundigen voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006.

36556 BELGISCH STAATSBLAD - 25.07.2006 − Ed. 2 - MONITEUR BELGE