logo
Homepagina » Actie ondernemen » Petitie voor het afschaffen van het elektronisch stemmen » 2002: Petitie voor het afschaffen van de geautomatiseerde stemming

2002: Petitie voor het afschaffen van de geautomatiseerde stemming


o  français    x  Nederlands   

Aan de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, ...

Aan de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers,

Als burger stel ik het prijs in een democratie te leven. Om deze democratie te vrijwaren moeten de stemmingen onder controle en toezicht van het volk blijven.

Geautomatiseerde stemmingen leidt ertoe dat de stemmingscontrole overgelaten wordt aan een ìintelligentsiaî. Bovendien zijn de stemmingen in handen van privé maatschappijen.

Ik kan het dus niet eens zijn met het invoeren en het gebruik maken van de geautomatiseerde stemming.

Ik ben niet tegen een vooruitgang die de essentie van de verrichte handeling niet wijzigt. Wie stemt, drukt in het geheim zijn keuze uit, zonder enige ìbemiddelingî. De burgers staan in voor de contrôle van de stemmingsprocedures.

Als gevolg daarvan eis ik :

- dat de wet en wetsbepalingen die geautomatiseerde stemming mogelijk maken, afgeschaft worden;

- dat er niets tussen het uitdrukken van mijn stem en mijn stembiljet tussenbeide komt;

- dat de uit het Volk voortgekomen assessoren voor transparante procedures instaan.

Gelieve dit verzoekschrift aan de vergadering die u voorzit bekend te maken.

Zie ook: nieuwe petitie 2007