logo
Homepagina » Officiële documenten » Bericht inzake de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen in oktober (...)

17/02/2005: Bericht inzake de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2006


o  français    x  Nederlands   

Ingevolge de zogenaamde “Lambermontakkoorden” uit 2001 is de volledige provinciale en gemeentelijke wetgeving, op enkele uitzonderlingen na, overgeheveld van de federale Staat naar de drie Gewesten (Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Deze overheveling is geregeld bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de Gewesten en Gemeenschappen (Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2001).

Hieruit volgt dat vanaf de komende provincie- en gemeenteraadsverkiezingen, die normaal zijn gepland op zondag 8 oktober 2006, elk van de drie Gewesten uitsluitend bevoegd zijn voor de wetgeving (“decreten” in het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest en “ordonnanties” in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest), de reglementering en de organisatie van de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen.

Bijgevolg vindt U hieronder de coördinaten van de bevoegde diensten bij ieder Gewest (alsook de Duitstalige Gemeenschap) om verdere inlichtingen te bekomen betreffende de komende provincie- en gemeenteraadsverkiezingen.