logo
Homepagina » Wat anderen er van zeggen » Politiek verantwoordelijken » Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad-(nr. 23) (...)

31/07/1997: Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad-(nr. 23) 2758

Vraag nr. 441 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 31 juli 1997 (Fr.):


o  français    x  Nederlands   

Kostprijs van de mogelijke uitbreiding van het elektronisch stemmen.

De federate Regering heeft beslist het experiment met het elektronisch stemmen uit te breiden. Volgens de informatie die in de pers is verschenen, zou de federate Regering voornemens zijn de gewesten te vragen de uitrusting voor de gemeenten waar aldus zou worden gestemd, mede te financieren.

In Brussel wordt reeds in 10 gemeenten electronisch gestemd. We mogen aannemen dat de vooropgestelde uitbreiding bij voorkeur in de grote steden zal plaatshebben en dus in de andere Brusselse gemeenten. Deze uitbreiding zal echter aanzienlijk kosten met zich brengen.

Kan de minister me zeggen welke weerslag op de begroting een dergelijke uitbreiding zal hebben in de negen gemeenten waar nog niet electronisch wordt gestemd? Hoeveel zou de medefinanciering trouwens bedragen? Zou de gewesten een mogelijke aanpassing van de software worden aangerekend om een of ander probleem dat voorheen is vastgesteld op te lessen?

Antwoord: Tot op heden bestaat er geen enkele officiele tekst aangaande de uitbreiding van de elektronische stemming.

Volgens bijkomende inlichtingen die verleend werden door het ministerie van Binnenlandse Zaken, blijkt dat er inderdaad een wetsontwerp daaromtrent in voorbereiding is.

Dit wetsontwerp bevindt zich echter nog steeds in de fase van de voorbereidende besprekingen, zodat fundamentele vragen zoals de financieringsmodaliteiten nog geen definitief antwoord kregen.

Het is mij dus niet mogelijk in de huidige stand van zaken, de eventuele begrotingsimpact voor het Gewest te ramen, die zou voortvloeien uit de uitbreiding van de elektronische stemming tot alle Brusselse gemeenten.

http://www.weblex.irisnet.be/Data/crb/Bqr/1996-97/00023/images.pdf p 76