logo

13/06/2004: Brief


Dit systeem botst dus regelrecht met mijn democratisch moraal in die zin dat het de burger compleet uitschakelt in de controle van zijn stembiljet en zijn participatie in de controle van de telling.

Brussel, 13 juni 2004

Mevrouw / Mijnheer, President van het Stembureau van ....................
( Sectie ..., bureau n° ... )

Met deze brief wil ondergetekende, ....................................
U vriendelijk vragen nota te willen nemen van het volgende:

 • Dat ik mij heden heb aangeboden heb om aan mijn kiesplicht te voldoen en dat ik deze voldaan heb.
 • Dat ik heb vastgesteld dat U mij verplicht om hiervoor een electronisch stemsysteem te gebruiken
 • Dat deze electronische methode mij niet toelaat om:
  • te verifiëren dat het "stembiljet" effectief leeg is en geen informatie op voorhand bevat zoals een stem, of bijvoorbeeld informatie die mij zou kunnen identificeren
  • te verifiëren dat mijn stem werkelijk op het "stembiljet" is overgebracht
  • te verifiëren of de "electronische stembus" mijn stem werkelijk registreert
  • te verifiëren of de "electronische stembus" mijn stem niet wijzigt

Ook kunnen U, de assessors en de vertegenwoordigers van de partijen de juistheid van het resultaat niet meer garanderen omdat alle bewerkingen onzichtbaar en ontoegankelijk zijn geworden.

Voor al deze verificaties moet ik nu enkel vertrouwen op de door de staat aangestelde experts en de prive-firma’s die de toestellen en de programmatuur leverden, hetgeen tegenstrijdig is met een onafhankelijke controle door de burgers zoals dat in een democratie behoefd.

Dit systeem botst dus regelrecht met mijn democratisch moraal in die zin dat het de burger compleet uitschakelt in de controle van zijn stembiljet en zijn participatie in de controle van de telling.

Bij deze vraag ik U dan ook om in Uw proces-verbaal te willen opnemen dat dit de laatste keer is dat ik zal accepteren om mijn stem uit te brengen door middel van dit systeem. Tevens vraag ik U deze brief te willen toevoegen aan het proces-verbaal van dit stembureau.

Met mijn vriendelijke dank, en met diepe teleurstelling, teken ik,

Met de meeste Hoogachting,

Naam:

Voor ontvangst:

Adres:

Handtekening: