logo
Homepagina » Over ons » Onze standpunten » Persbericht: Burgers vragen dat ze het recht de verkiezingen te controleren (...)

24/05/2004: Persbericht: Burgers vragen dat ze het recht de verkiezingen te controleren terugkrijgen


o  français    x  Nederlands   

Reeds sinds 1991 is ons land onderworpen aan een merkwaardig experiment: een deel van de kiezers gebruikt een "geautomatiseerd" (d.w;z. Elektronisch) stemsysteem, de anderen behouden het recht een systeem te gebruiken dat ondanks zijn tekortkomingen reeds van bij de aanvang van de democratie zoals wij die kennen zijn sporen heeft verdiend.

In Europa was minstens een eeuw nodig om te komen tot een betrouwbaar kiessysteem, en vaak genoeg was daar een verbeten strijd voor nodig. Dit kiessysteem gaat uit van een basisprincipe: de controle op de kiesverrichtingen gebeurt door de burgers zelf, en de overname daarvan door een elite of door de heersende machten wordt ten stelligste verworpen.

Met het elektronisch kiessysteem zoals het aan 44% van de kiezers is opgedrongen wordt aan deze essentiële voorwaarde niet langer voldaan.

De vereniging "pourEVA" probeert de burgers en de politieke wereld te sensibiliseren omtrent dit ongetwijfeld een beetje taai maar tegelijk ook wezenlijk probleem voor de gezondheid van een democratie.

Het basisargument is het volgende: met het elektronisch kiessysteem zoals het in Belgïe toegepast wordt verliest de burger elke mogelijkheid om met zekerheid na te gaan of zijn/haar stem getrouw opgenomen werd. De burger moet vertrouwen op het oordeel van informatica-experts, m.a.w. een elite.
Er vindt geen (her)telling meer plaats door bijzitters, er is geen tastbaar kiesbiljet meer, enkel nog een "virtueel", dat aanpasbaar is zonder dat daarvan sporen overblijven.

Natuurlijk zijn hier en daar verbeteringen uitgeprobeerd, maar deze dienden er jammer genoeg enkel toe de burger te verzekeren van de goede werking van het systeem.

Hoewel een groeiend aantal van onze vertegenwoordigers weliswaar heel discreet toegeeft verbaasd of ronduit verveeld te zijn i.v.m. het gebrek aan waarborgen die dit elektronisch stemsysteem biedt, lijkt het toch niet dat er voldoende gemeenschappelijke politieke wil aanwezig is om echte oplossing aan te brengen.
Dit is de reden waarom de vereniging "pourEVA" aan de vooravond van regionale en europese verkiezingen nogmalas een oproep aan de parlemntsleden lanceert.

De militanten van "pourEVA" zijn geen geitenwollensokkendragers die dromen van wereld die van moderne technologie gezuiverd is. Integendeel telt de vereniging een uitzonderlijk hoog aantal informatici. De vereniging "pouEVA" is evenmin aanhanger van de theorie van een groot complot achter de stemmachines. Het enige wat de vereniging wil is een democratisch basisrecht behouden.

PouEVA
Vereniging van burgers voor een ethiek van het geautomatiseerd stemmen
http://www.poureva.be/