logo
Homepagina » Over ons » Onze standpunten » Open brief aan de leden van het federale parlement van België (...)

Open brief aan de leden van het federale parlement van België (Inleiding)


o  français    x  Nederlands   

Binnenkort vinden de verkiezingen plaats, een bevoorrecht ogenblik in het leven van een democratie. De verkiezingstijd is een moment van vertrouwen, een vertrouwen dat de burgers aan hun vertegenwoordigers zullen schenken, maar ook een vertrouwen in het kiessysteem.

Kunt u, als parlementair, aanvaarden dat burgers die u willen ondersteunen deze wil op de dag van de verkiezingen niet meer kunnen uitdrukken zonder de angst dat hun stem aan hun controle ontsnapt ?
Kunt u het idee aanvaarden dat het experts zijn, die getuigen over het goede verloop van de verkiezingen, en niet burgers-bijzitters ?
Kunt u aanvaarden dat de nieuwe stemsystemen ’bij wijze van experiment’ ingevoerd werden, op voorstel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en zonder ernstige voorafgaande discussie in het Parlement ?

Dat is nochtans wat in België sinds 1991 plaatsgrijpt met de invoering van de electronische stembusgang.

Onze vereniging heeft de democratische instellingen daarover reeds aangesproken, en in 2003 heeft ze zich ook tot u, vertegenwoordigers van het volk, gericht.
Bij gebrek aan een positieve evolutie in dit dossier, zouden wij nogmaals uw aandacht willen vragen voor wat in onze ogen (maar we laten u daar zelf over oordelen) steeds meer lijkt op een buitensluiting van het Parlement in een zaak die voor de democratie van primordiaal belang is.

Het vertrouwen van de burgers is broos en breekbaar, de publieke opinie kan gemakkelijk omslaan. Zelfs al passen de burgers zich nu met de glimlach aan de nieuwe gadgets van de stemverrichting aan, wat zal er gebeuren op de dag dat een opeenhoping van stoornissen aan dit vertrouwen een einde maakt ?
De tekortkomingen van het electronisch stemsysteem zoals het nu in België toegepast wordt worden door een groeiend aantal politieke verantwoordelijken ernstig genomen, maar aan de status quo is sedert 1999 nog niets veranderd. Is dit een teken van gebrek aan politieke moed in ons land ?
In Ierland heeft de Minister van Leefmilieu en Locale Besturen, Martin Cullen, op 30 maart 2004 de opschorting van het electronisch stemmen aangekondigd ; dit naar aanleiding van de kritiek en volgend op het werk van een onafhankelijke onderzoekscommissie. Deze electronische stembusgang was nochtans voorzien voor de plaatselijke en Europese verkiezingen van juni e.k.. Dat de stembusmachines reeds gekocht waren was blijkbaar geen argument. De democratie is de Ieren dus toch wel wat meer waard dan enkele dure stemmachines.
De nadering van de verkiezingen is een gunstig ogenblik waarop u, leden van het Parlement, uw standpunten terzake bekend kunt maken of in herinnering brengen. Onze vereniging hoopt aan de Belgische burgers te kunnen melden dat het democratisch karakter van de verkiezingen u niet onverschillig laat.
Wij zouden ons ten zeerste vereerd voelen om uw mening omtrent het electronisch stemmen te mogen vernemen, en/of de acties die u daaromtrent wilt ondernemen. Aarzel niet ons een electronisch bericht te sturen aan : email@poureva.be . Indien u dit punt tijdens een pre-electoraal debat op de agenda wilt plaatsen, zullen wij u daarbij graag ondersteunen.

PourEVA

Vereniging van burgers

(Pour une Ethique du VoteAutomatisé)

Bijl.:
- Open brief aan de leden van het Federale Parlement van België
- Open brief aan de leden van het federale parlement van België (Samenvatting)