logo
Homepagina » Over ons » Onze standpunten » Open brief aan de leden van het federale parlement van België (...)

Open brief aan de leden van het federale parlement van België (Samenvatting)


o  français    x  Nederlands   

In deze brief willen enkele burgers, woordvoerders van de vereniging PourEVA, de aandacht van de parlementairen richten op het gevaar dat het electronisch stemmen voor onze democratie betekent.

Het document belicht eerst en vooral de ernstige tekortkomingen in de procedure waarmee het electronisch stemmen door de opeenvolgende regeringen ingevoerd werd. Meer bepaald lijkt de rol die aan het Parlement werd toebedeeld in dergelijke belangrijke kwestie zonder meer ontoereikend.

De redenen waarom het electronisch stemmen in België ingevoerd werd (kost, gebrek aan bijzitters, betrouwbaarheid, snelle resultaten) worden getoetst aan de realiteit, waarbij aangetoond wordt dat de beoogde doelstellingen ofwel niet bereikt werden ofwel op onvoldoende ernstige wijze geëvalueerd werden.

Belangrijker is nog dat het electronisch stemmen zoals het in België toegepast wordt de burgers elke mogelijkheid tot controle op de stemverrichtingen, zonder dat daarbij het stemgeheim in het gedrang komt, ontneemt.

Het document herinnert er bovendien ook aan dat het gerecht reeds beslissingen genomen heeft in het voordeel van de klagers en ten nadele van het electronisch stemmen, althans wat de grond van de zaak betreft.

Daarnaast wordt ook de absurditeit van het dure ticketing-systeem aangetoond, dat een tastbaar bewijs aan het electronische stemmen toevoegt.

Nadat ze de talrijke ongemakken (en erger) van de electronische stembusgang hebben aangetoond, komen de auteurs tot het besluit dat de grote informatica-bedrijven de enigen zijn die bij deze procedure baat hebben.

Open brief aan de leden van het Federale Parlement van België