Wie controleert het elektronisch stemmen?
VoorEVA
Voor een Ethiek van de Verkiezings Automatisering (Elektronisch Stemmen)
Qui contrle le vote lectronique?

Klik op de naam van een site om er naar toe te gaan ...
Klik op de naam van een site om er naar toe te gaan ...
Electronic voting | EDRI

Liberté de vote sur Betapolitique

liens de PourEVA

Les liens de PourEVA (actualités, sites sur le vote automatisés, opinions...)


Ordinateurs-de-Vote.org

Citoyens et informaticiens pour un vote vérifié par l’électeur


Wij vertrouwen stemcomputers niet

© 2003-2010 - PourEva
Administratie van de site
Bericht aan de Webmaster