Wie controleert het elektronisch stemmen?
VoorEVA
Voor een Ethiek van de Verkiezings Automatisering (Elektronisch Stemmen)
Qui contrle le vote lectronique?
U bent hier: Onthaal > hoorzittingen met experten in Kamer en Senaat
  x Nederlands     x français  

24/06/2008: Het uur van de waarheid in de commissie Binnenlandse Zaken?

De minister van Binnenlandse Zaken heeft aan het parlement een beslissing gevraagd tegen 1 juli. De laatste vergadering van de comissie binnenlandse zaken waar dit punt is geagendeerd vindt plaats op 24 juni.

Alle experts zijn opgeroepen om op mogelijke vragen te antwoorden op 18 juni 2008 en de PS heeft een voorstel tot resolutie ingediend om vanaf 2009 terug te keren naar de papieren stembrieven.

Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

Voorzitter :de heer André Frédéric

Dinsdag 24/06/2008

Zaal K van de Senaat om 10 u.15

Gedachtewisseling over het elektronisch stemmen. (Rapporteurs : de heer Dirk Claes (S) en mevrouw Corinne De Permentier). (Voortzetting).

(Gemeenschappelijke vergadering met de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Zaken van de Senaat).

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/comm&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/agenda/comagenda.cfm?pat=PROD-commissions&type=full&com=826-003_00

Forum

© 2003-2010 - PourEva
Administratie van de site
Bericht aan de Webmaster