Wie controleert het elektronisch stemmen?
VoorEVA
Voor een Ethiek van de Verkiezings Automatisering (Elektronisch Stemmen)
Qui contrle le vote lectronique?
Meest recente artikels

*23/01/2015: BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT: VOORSTEL VAN RESOLUTIE waarbij gevraagd wordt niet langer gebruik te maken van elektronische stemming

Toelichting

De elektronische stemming werd als proefproject ingevoerd in 1991 en op grotere schaal gebruikt vanaf 1994, toen een specifieke wet, te weten de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, werd aangenomen en uitgevoerd. Ten gevolge van de regionalisering van de bevoegdheden inzake de organisatie van de verkiezingen van de gemeente- en provincieraad in 2001, werd de mogelijkheid van elektronische stemming opgenomen in het Brussels gemeentelijk kieswetboek bij de ordonnantie van 16 februari 2006 tot wijziging van de gemeentelijke kieswet.


*23/01/2015: BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT: VOORSTEL VAN ORDONNANTIE tot afschaffing van de mogelijkheid om elektronisch te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen

Toelichting

De elektronische stemming werd als proefproject ingevoerd in 1991 en op grotere schaal gebruikt vanaf 1994, toen een specifieke wet, te weten de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, werd aangenomen en uitgevoerd. Ten gevolge van de regionalisering van de bevoegdheden inzake de organisatie van de verkiezingen van de gemeente- en provincieraad in 2001, werd de mogelijkheid van elektronische stemming opgenomen in het Brussels gemeentelijk kieswetboek bij de ordonnantie van 16 februari 2006 tot wijziging van de gemeentelijke kieswet.


*26/10/2012: Waalse regio : Verslag van het College van deskundigen over de verkiezingen van 14 oktober 2012

Hierbij een tekst versie van het PDF document beschikbaar op de site van de waalse dienst verkiezingen en tevens een lokale kopie op onze site:

PDF - 505.1 kB
Rapport concernant les élections communales et provinciales du 14 octobre 2012 en Wallonie

Hieronder de tekst van het rapport (in het Frans):


*23/10/2012: Regio Vlaanderen: Verslag van het College van deskundigen over de verkiezingen van 14 oktober 2012

Ziehier het verslag van het College van deskundigen over de verkiezingen van 14 oktober 2012 voor de Vlaamse regio, verkregen na een vraag per e-mail aan de administratie verantwoordelijk voor de verkiezingen.

Onze analyse van dit verslag zal later gepubliceerd worden.

Twee scan van het origineel kunt u downloaden aan het einde van deze artikelpagina.

Ook op http://www.vlaamsparlement.be/.


*25/09/2012: Waar wordt er electronisch gestemd voor de gemeente- en provincieraadverkiezingen van 14 oktober 2012?

PNG - 134.9 kB

*1/09/2012: "Elektronisch stemmen brengt de democratie ernstige schade toe"

Ziehier een affiche dat je kunt afdrukken en ophangen bijvoorbeeld achter een venster.


© 2003-2010 - PourEva
Administratie van de site
Bericht aan de Webmaster